I v průběhu zimních měsíců se kostelečtí strážníci mimo jiné věnují častějším kontrolám chatových oblastí, kam majitelé chat jezdí v tomto období jen výjimečně. Takové příležitosti využívají právě pachatelé k vloupání, kteří odcizí vše, co mohou následně zpeněžit nebo objekt využijí jako jejich dočasný příbytek.

Strážníci se na kontroly rekreačních objektů zaměřují, jak v denní i noční dobu.

Written by Petr Černohorský