Dne 15. 12. poskytli kostelečtí strážníci pomoc zdravotníkům spočívající ve snesení pacienta do sanitního vozidla a pro provedení vyšetření v nemocnici opětovné vynesení.

Written by Petr Černohorský