Dne 20.9.2021 přijala hlídka MP oznámení o znečištěné komunikaci ropnou látkou. Na místě spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí, dle požadavku velitele zásahu usměrňování silničního provozu po dobu likvidace znečištění, dále dle požadavku monitoring ulic z důvodu dalšího zjištěného znečištění.

Written by Petr Černohorský