Během posvícení konaného na Palackého a Jiráskově náměstí kostelečtí strážníci prováděli preventivní dohled a spolupracovali s pořadatelem ( zajistili volné prostranství, usměrňovali dopravu, byli radou nápomopcni návštěvníkům…)

Written by Petr Černohorský