Z důvodu instalace nového veřejného osvětlení byla MP požádána o usměrňování silničního provozu v místech snížené rozhledové viditelnosti.

Written by Petr Černohorský