znečištěná komunikace

znečištěná komunikace

Dne 20.9.2021 přijala hlídka MP oznámení o znečištěné komunikaci ropnou látkou. Na místě spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí, dle požadavku velitele zásahu usměrňování silničního provozu po dobu likvidace znečištění,…
ztracené jízdní kolo

ztracené jízdní kolo

Dne 20. 9. 2021 bylo kosteleckým strážníkům nahlášeno odcizená jízdní kolo. Dle uvedených markant bylo jízdní kolo následující den nalezeno a v pořádku předáno majitelce.
preventivní dohled

preventivní dohled

Během posvícení konaného na Palackého a Jiráskově náměstí kostelečtí strážníci prováděli preventivní dohled a spolupracovali s pořadatelem ( zajistili volné prostranství, usměrňovali dopravu, byli radou nápomopcni návštěvníkům...)