I o prázdninách pokračují strážníci Městské policie Kostelec nad Orlicí v preventivních kontrolách zaměřených na zabezpečení chatových objektů v katastru Kostelce nad Orlicí. Na zkontrolované objekty umístí strážníci kartu s informací o provedené kontrole a jejím výsledku. V několika případech zastihli strážníci ve svých chatách majitele, kteří kontrolu městské policie hodnotili pozitivně. V provádění kontrol rekreačních objektů bude městská policie pokračovat v dalším období, aby aspoň částečně eliminovali nechtěné návštěvy zlodějů či bezdomovců

Written by Petr Černohorský