Dne 30.6. 2021 pří výjezdu tahače z jedné místní firmy došlo k technické závadě na tahači s návěsem, čímž došlo k zablokování komunikace. Do doby odstranění závady a zprůjezdnění komunikace kostelečtí strážníci usměrňovali silniční provoz.

Written by Petr Černohorský