Dne 20.5. 2021 přijala hlídka kosteleckých strážníků oznámení o dopravní nehodě na místní komunikaci. Strážníci se neprodleně dostavili na místo, zde se již nacházela  JPO Kostelec nad Orlicí. Dle požadavku velitele zásahu strážníci uzavřeli místo nehody a po dobu zásahu záchranářů, práce vyšetřovatelů až po zprůjezdnění komunikace usměrňovali silniční provoz.

Written by Petr Černohorský