V tomto období se  kostelečtí strážníci opakovaně zabývají nálezy odhozeného odpadu mimo  místa k tomu určená.

Pokud se nepodaří zjistit původce černých skládek, půjdou náklady na jejich odstranění na vrub města. Každý původce odpadu se ho přitom může zbavit legální cestou, uložením ve sběrném dvoře. Navíc lidem, kteří černou skládku založí, hrozí poměrně vysoké pokuty. Pokud jde o fyzickou osobu, může zaplatit  až 50 tisíc korun. V řádech stovek tisíc korun je to v případě právnických osob.

Městská policie žádá obyvatele, aby kontaktovali strážníky, pokud někoho spatří při odkládání  odpadu na místě, kde je to zakázáno.

Written by Petr Černohorský