Dne 20. 2. 2021 přijala MP informaci o dopravní nehodě v ulici Frošova. Hlídka se neprodleně dostavila na místo, kde po zjištění, že se jedná o nehodu bez zranění do příjezdu HZS a po dobu než došlo k  zprůjezdnění komunikace byl silniční provoz strážníkem usměrňován, dále dle požadavku velitele zásahu HZS. Spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí.

Written by Petr Černohorský