Dne 16.2.2021 byl kosteleckým strážníkům oznámen „zlomený “ kamion  na kluzké místní komunikaci. Strážníci z důvodu neprůjezdnosti dočasně uzavřeli komunikaci a motorová vozidla byla odkláněna. Ve spolupráci s TS byl proveden posyp, který nepomohl, z tohoto důvodu byla vyrozuměn HZS. Na místo se dostavila kostelecká JDH, která svou technikou kamion vyprostila, po té byla komunikace neprodleně zprůjezdněna.

Written by Petr Černohorský