3. 2. 2021 na žádost kostelečtí strážníci usměrňovali provoz  na komunikaci I/11 z důvodu kácení zde přilehlých dřevin  a to do doby bezpečného průjezdu.

Written by Petr Černohorský