V druhém týdnu měsíce ledna byli kostelečtí strážníci vyrozuměni  o nebezpečí nekontrolovatelného sklouznutí autobusu do příkopu na kluzké komunikaci. Na místě dle potřeby asistovali HZS a po dobu zabezpečení vozidla usměrňovali v místě silniční provoz.

Written by Petr Černohorský