I počátkem roku 2021 byla realizována  preventivní kontrola  chat v zahrádkářských koloniích   v katastru města. Při kontrole se  kostelečtí strážníci zaměřili na vizuelní kontrolu objektů nacházejících se na zahradách. Tyto kontroly budou prováděny nepravidelně až do jarních měsíců. Kontrolou nebyla zjištěna žádná závada či narušení objektů. Snahou strážníků je eliminace napadení těchto objektů nezvanými hosty.

Written by Petr Černohorský