Kostelečtí strážníci zahájili s příchodem podzimu tradiční  kontroly chat a zahrádkářských kolonií. Kontroly mají napomoci minimalizovat riziko, že se do opuštěných objektů vloupají nenechavci nebo osoby, které si chtějí chaty svévolně proměnit na své zimní ubikace.
Kontroly budou průběžné a nahodilé, po každé z nich zanechá strážník, bude-li to možné, na místě informační lístek s datem kontroly. Strážníci při této příležitosti vyzývají majitele chatek a uživatele zahrádkářských kolonií, aby v případě výskytu jakýchkoli podezřelých osob informovaly městskou policii.

Written by Petr Černohorský