Dne 15 . 9. 2020 přijala MP oznámení o dopravní nehodě na místní komunikaci. Kostelečtí strážníci se neprodleně dostavili na místo. Zde z důvodu bezpečnosti místo nehody uzavřeli a  přivolali lékařskou službu. Po příjezdu HZS předali místo nehody s poznatky veliteli zásahu. Po dobu šetření události a zprůjezdnění komunikace usměrňovali silniční provoz. Dále na místě spolupráce s HZS a PČR.

Written by Petr Černohorský