Přijato oznámení:  dopravní nehoda se zraněním v ul. Pelclova. Na žádost HZS usměrňování provozu do zprůjezdnění pozemní komunikace.

Written by Petr Černohorský