Dne 29. 6. 2020 od ranních hodin kostelečtí strážníci průběžně monitorovali tok řeky a místního potoka z důvodu zvyšující se hladiny vlivem nepřetržitého deště. Kontrola byla zaměřena  na případnou pomoc spoluobčanům v blízkosti toků a monitoring propustnosti pod mosty a splavu.  další spolupráce s JPO Kostelec nad Orlicí.

Written by Petr Černohorský