Připomenutí pár zásadních pravidel bezpečné jízdy a vybavení jízdního kola.

Tato pravidla určuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale jak na silnicích vidíme, ne každý tato pravidla dodržuje. První důležitou zásadou je nošení ochranné přilby. Tato povinnost se vztahuje na osoby mladší 18 let, které musí mít řádně nasazenou a připevněnou přilbu pokaždé, současně pak osoba mladší 10 let musí být při jízdě na pozemní komunikaci v doprovodu osoby starší 15 let. Další základní povinností, je jezdit při pravém okraji komunikace, nejezdit po chodníku (což neplatí pro děti mladší 10 let) a je zakázáno vézt jakýkoliv předmět, který by znesnadňoval řízení jízdního kola. A nyní k povinné výbavě jízdního kola.

V povinné výbavě jízdního kola musí být dvě na sobě nezávislé účinné brzdy, přední odrazka bílé barvy, zadní odrazka červené barvy, oranžové odrazky na obou stranách pedálů a na paprscích kol, zaslepení konců řídítek, zakončení ovládacích páček, musí být obaleny materiálem pohlcujícím energii a matice nábojů kol (pokud nejsou křížové nebo samoupínací), musí být uzavřené. Při jízdě za snížené viditelnosti, kdy je pozemní komunikace dostatečně a souvisle osvětlena může cyklista použít vzadu svítící či blikající červené světlo a vpředu svítící či blikající bílé světlo. Pokud však při jízdě není komunikace osvětlena, je cyklista povinen použít vepředu svítilnu bílé barvy (se samostatným zdrojem – dynamo, baterie), osvětlující komunikaci a vzadu svítící či blikající červené světlo.

Nezapomeňte, že účastníkem silničního provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj. Z toho jasně vyplývá, že i cyklista je řidičem a tudíž pro něj platí zákaz stejně jako pro ostatní řidiče. Rozdíl je jen v řešení dopravních přestupků mezi řidičem vozidla a řidičem cyklistou. Cyklista nedostává žádné body v rámci bodového systému.

 

 

 

Written by Petr Černohorský