Kostelečtí strážníci po bleskové povodni a z důvodu přetrvávajícího deště průběžně kontrolovaly stav hladiny řeky Orlice a dále monitorovali propustnost pod mosty a samotného splavu.

Written by Petr Černohorský