kontrolní činnost

kontrolní činnost

Dne 29. 6. 2020 od ranních hodin kostelečtí strážníci průběžně monitorovali tok řeky a místního potoka z důvodu zvyšující se hladiny vlivem nepřetržitého deště. Kontrola byla zaměřena  na případnou pomoc…
neprůjezdná přístupová cesta

neprůjezdná přístupová cesta

Dne 29. 6. 2020 strážníci zjistili neprůjezdnou přístupovou cestu k rekreačnímu objektu z důvodu spadlého stromu vlivem podmáčené půdy.  V rámci spolupráce kontaktována JPO Kostelec nad orlicí, která zajistila pořez…
podezřelé zavazadlo

podezřelé zavazadlo

Dne 24. 6. 2020 přijala MP Kostelec n. O. telefonické oznámení o odloženém, a podezřelém zavazadlu v centru města. Kostelečtí strážníci se neprodleně dostavili na místo, kde nalezli odložený cestovní kufr,…
Cyklistická sezóna

Cyklistická sezóna

Připomenutí pár zásadních pravidel bezpečné jízdy a vybavení jízdního kola. Tato pravidla určuje zákon o provozu na pozemních komunikacích, ale jak na silnicích vidíme, ne každý tato pravidla dodržuje. První…
Kontrola toku řeky Orlice

Kontrola toku řeky Orlice

Kostelečtí strážníci po bleskové povodni a z důvodu přetrvávajícího deště průběžně kontrolovaly stav hladiny řeky Orlice a dále monitorovali propustnost pod mosty a samotného splavu.
Blesková povodeň

Blesková povodeň

Hlídka Městské policie Kostelec nad Orlicí během bleskové povodně okamžitě reagovala a ve spolupráci s velitelem zásahu HZS dočasně uzavřela provoz na komunikaci zalité přívalovou vlnou.
kontrola rekreačních zařízení

kontrola rekreačních zařízení

Kostelečtí strážníci realizovali ve dnech 15. až 17. června jednu z mnohých  kontrol  zaměřenou na zabezpečení zahradních objektů v katastru Kostelce nad Orlicí. Na některé z kontrolovaných zahrad  a chat umístili…