Kostelečtí strážníci se od prvních dnů vyhlášeného nouzového stavu prioritně věnují osvětě a   preventivní kontrolní činnosti se zaměřením na zákaz pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (použití ústenek, roušek, respirátorů, šátků, šál a obdobných prostředků chránící dýchací cesty).

Do dnešního dne strážníci v Kostelci nad Orlicí zjistili desítky hříšníků, kteří na veřejných prostranstvích (centrum a místa se zvýšeným počtem osob, například okolí obchodů, autobusové zastávky, městské parky budova MÚ a podobně) nerespektovali vyhlášená opatření. Tyto osoby strážníci náležitě poučili, v případě absence vhodného prostředku k zakrytí dýchacích cest strážnici těmto osobám poskytli zdarma roušky

Osoby, které i nadále nerespektují vyhlášená opatření jsou předávána k řízení příslušnému správnímu orgánu.

Jelikož se blíží Velikonoční svátky žádáme Vás vážení spoluobčané o respektování vyhlášených nařízení. Naším cílem není represe, ale dodržování opatření k eliminaci šíření virové nákazy.

Written by Petr Černohorský