Dne 27. 1. 2020 realizovali kostelečtí strážníci odchyt psa, který se nekontrolovaně pohyboval v silničním provoz na komunikaci I/11.

Po vlastním odchytu byl čtečkou  načten čip. Díky očipování fenky, byla tato do 20 minut předána šťastné majitelce.

Written by Petr Černohorský