Dne 16.ledna 2020 kostelečtí strážníci dle požadavku pořadatele realizovalo preventivní dohled při slavnostním  otevření umělého kluziště v Kostelci nad Orlicí v areálu Obchodní akademie. Během akce taktéž částečně usměrňovali provoz v přilehlých ulicích.

Written by Petr Černohorský