Dne 10. 1. 2020 přijali kostelečtí strážníci oznámení o dopravní nehodě v ulici Jirchářská. Hlídka MP se neprodleně dostavila ne místo, kde po dobu zásahu  hasičů, lékaře a došetření nehody usměrňovala silniční provoz.

Written by Petr Černohorský