Dne 24. 12. 2019 realizovali kostelečtí strážníci bezpečnostní dozor  v lokalitě Jiráskova náměstí při konání Půlnoční mši svaté a tím přispěli ke klidnému průběhu.

Written by Petr Černohorský