Jelikož se blíží silvestrovské oslavy a s tím i spojené odpalování zábavné pyrotechniky chceme stručně poradit, jak bezpečně manipulovat se zábavnou pyrotechnikou. Používání pyrotechniky pro zábavné účely má totiž svá pravidla, kterými by se ti, kteří si ji zakoupí, měli řídit. Zábavnou pyrotechniku kupujte ve stálých prodejnách. Toto zboží u stánků na tržištích sice může splňovat podmínky k prodeji, ale vlhkost a mráz ho ale může poškodit a znehodnotit. Nekupujte zboží, na kterém chybí návod v českém jazyce, označení výrobce či dovozce, označení třídy nebezpečnosti, číslo povolení k prodeji a datum použitelnosti. Při používání se pečlivě řiďte návodem. Výrobky kupujte jen v původním obalu. Při manipulaci s pyrotechnikou nemiřte na sebe ani na druhé. Odpalovat pyrotechniku by měl vždy střízlivý člověk. Pyrotechniku nesvěřujte dětem, poučte je, aby na nevybuchlé petardy nesahaly.

 

Written by Petr Černohorský