V podvečerních hodinách  1. 12. 2019 realizovali kostelečtí strážníci preventivně bezpečnostní dohled při rozsvícení vánočního stromu na Palackého náměstí s přihlédnutím na bezpečnost přítomných a provozu na přilehlé komunikaci.

Written by Petr Černohorský