Dne 17.10.2019 a v následných dnech kostelečtí strážníci usměrňovali silniční provoz na páteřní komunikaci I/11 procházející městem z důvodu instalace nového veřejného osvětlení.

Written by Petr Černohorský