Dne 1. října byla požádána hlídka kosteleckých strážníků rodinným příslušníkem o pomoc pro imobilního občana, který upadl ve svém bytě a v důsledku svého postižení nebyl schopen se sám dostat zpět na lůžko. Hlídka na místě poskytla muži asistenci. Muže uložila zpět na lůžko. Na dotaz strážníků nepožadoval lékařské ošetření.

 

Written by Petr Černohorský