27. září 2019 přijali kostelečtí strážníci oznámení o požáru elektrického rozvaděče na budově v centru města. Hlídka strážníků neprodleně na místě, vykázání nepovolaných osob z bezpečného okruhu poškozeného elektrického rozvaděče, Po příjezdu kostelecké JPO  místo předáno k provedení následných profesionálních kroků JPO. Dále dle požadavku velitele JPO.

Written by Petr Černohorský