Během Multižánrového festivalu  kostelečtí strážníci realizovali preventivní dohled včetně usměrňování  silničního provozu, jak v centru, tak i v přilehlých ulicích. Vždy na dotaz návštěvníků podali informace o   místní přechodné úpravě provozu včetně bezpečného parkování nebo přemístění autobusových zastávek.

Written by Petr Černohorský