Během preventivní kontrolní činnosti kostelečtí strážníci spatřili tvořící se roj bodavého hmyzu uvnitř kontejneru na separovaný odpad. Po konzultaci s odborníkem byl proveden postřik z důvodu bezpečnosti, jak procházejících osob , tak hlavně hrajících si dětí v blízkosti místa.

Written by Petr Černohorský