Na základě vlastní činnosti realizují kostelečtí strážníci kontroly vybydlených domů v katastru města, kde je mimo jiné podezření na zdržující se závadové osoby narušující veřejný pořádek. Při jedné z těchto kontrol byli v jednom objektu nalezeny tři osoby. Tyto po provedených nezbytných úkonech poučeny a vykázány.

Následně informována o stavu zodpovědná osoba.

Written by Petr Černohorský