Dne 18. 7. 2019 proběhala v natipované lokalitě jedna z mnoha kontrol zaměřená na požívání alkoholických nápojů mládeží. V již dříve sledovaném městském parku provedli kostelečtí strážníci dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu u skupinky mládeže. U třech, kterým ještě nebylo osmnáct let, zjistili, že jsou pod vlivem alkoholu.

Kontrolovaní strážníkům sdělili, že alkohol jim poskytl starší muž, kterého neznají a již se v parku nenacházel. Neprodleně hlídka strážníků vyrozuměla rodiče, kteří si chlapce a dívky převzali.  Událost strážníci předali k dořešení pracovnicím OSPODu.

Written by Petr Černohorský