Dne 26. 6. 2019 přijali kostelečtí strážníci pozvání k besedě s žáky ZŠ Gutha Jarkovského na téma  dopravní výchova. Děti byly seznámeni se zásadami bezpečného chování v silničním provoz a to zvláště se zaměřením na cyklistiku. Dále byli strážníky zodpovězeny desítky dotazů, které se týkali i různých životních situací.

Written by Petr Černohorský