15. 6. 2019 v pozdních nočních hodinách byl kosteleckým strážníkům oznámen hluk v centru města. Při příjezdu hlídky strážníkům na místo byl spatřen muž, který cloumal se svislou DZ. Dále strážníkům neušlo, že jsou poškozeny dvě opory  vysazených stromů. K poškození výsadby nedošlo.  Z důvodu podnapilosti byl přestupce strážníky vyzván, aby se v určený termín dostavil na služebnu MP. kde mu byla následně uložena bloková pokuta.

Written by Petr Černohorský