Dne 17.6.2019 přijala hlídka MP oznámení o ležící ženě na lavičce  v sídlišti  U Váhy, Kostelec nad Orlicí. Na místě nalezena žena v silně podnapilém stavu. I přes výzvu strážníků  MP nebyla pro podnapilost  schopna podrobit se  orientační dechové zkoušce  na přítomnost alkoholu.  Z důvodu, že žena byla v silně podnapilém stavu, znečištěná, s hlídkou MP nespolupracovala, nebyla schopná srozumitelně komunikovat a také nebyla schopná samostatné chůze a svým chování ohrožovala své zdraví bylo hlídkou MP rozhodnuto o převozu  do PAZS Hradec Králové, kterému předcházelo vyšetření v oblastní nemocnici v Rychnově nad Kněžnou z důvodu, zda je jmenovaná schopna převozu a pobytu na PAZS.

Written by Petr Černohorský