Dnes 4. 6. 2019 v odpoledních hodinách bylo  oznámeno, že u místního hřbitova  se nachází  větší výskyt  včel. Na místě hlídka strážníků nalezla roj na vzrostlém keři v přízemní výšce. Strážníci místo zabezpečili proti vstupu neoprávněných osob, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví.  Neprodleně kontaktovali místního včelaře, který v podvečerních hodinách realizoval  sklepnutí roje. Dále kostelečtí strážníci místo monitorovali a po dohodě s odborníkem provedli preventivní bezpečností postřik místa v keři.

Written by Petr Černohorský