Dne 2 . června 2019 se kostelečtí strážníci tradičně účatnili pořádaného dětského dne na místním koupališti, kde předvedli vybavenost složky a odpovídali na nečetné dotazy. Děti si mimo jiné  prohlédli výstroj a výzbroj strážníků.

Written by Petr Černohorský