Kostelečtí strážníci kontrolují chatové oblasti na území města pravidelně a to zejména lokalitu Koryt, Kozoder, Grundy, Na Štědré a lokalitu chat pod Skálou. Zmonitorované území označí letáčkem s informacemi o proběhlé kontrole. Při své hlídkové činnosti působí strážníci hlavně preventivně

.Kontrola proběhla dne 31. 5. 2019 bez zjištěných závad.

Written by Petr Černohorský