Beseda strážníků v ZŠ Gutha Jarkovského

Beseda strážníků v ZŠ Gutha Jarkovského

Dne 26. 6. 2019 přijali kostelečtí strážníci pozvání k besedě s žáky ZŠ Gutha Jarkovského na téma  dopravní výchova. Děti byly seznámeni se zásadami bezpečného chování v silničním provoz a…
Transport osoby na PAZS

Transport osoby na PAZS

Dne 17.6.2019 přijala hlídka MP oznámení o ležící ženě na lavičce  v sídlišti  U Váhy, Kostelec nad Orlicí. Na místě nalezena žena v silně podnapilém stavu. I přes výzvu strážníků …
Vandalismus

Vandalismus

15. 6. 2019 v pozdních nočních hodinách byl kosteleckým strážníkům oznámen hluk v centru města. Při příjezdu hlídky strážníkům na místo byl spatřen muž, který cloumal se svislou DZ. Dále…
Pes bez dozoru

Pes bez dozoru

Dne 5. 6. 2019 v dopoledních hodinách přijala hlídka MP Kostelec nad Orlicí oznámení o volně běhajícím psu, pravděpodobně Rotvajleru v ulici Mánesova. Strážníci se s odchytovou technikou neprodleně dostavili na místo,…
Intoxikace alkoholem

Intoxikace alkoholem

6.6.2019   přijala hlídka městské policie telefonické oznámení, že v ulici Jirchářská leží muž. Strážníci městské policie na místě nalezli muže, který vzhledem k svému  silně podnapilému stavu nekoordinoval své pohyby…
Roj

Roj

Dnes 4. 6. 2019 v odpoledních hodinách bylo  oznámeno, že u místního hřbitova  se nachází  větší výskyt  včel. Na místě hlídka strážníků nalezla roj na vzrostlém keři v přízemní výšce. Strážníci…
Dětský den

Dětský den

Dne 2 . června 2019 se kostelečtí strážníci tradičně účatnili pořádaného dětského dne na místním koupališti, kde předvedli vybavenost složky a odpovídali na nečetné dotazy. Děti si mimo jiné  prohlédli…
Kontrola chatových lokalit

Kontrola chatových lokalit

Kostelečtí strážníci kontrolují chatové oblasti na území města pravidelně a to zejména lokalitu Koryt, Kozoder, Grundy, Na Štědré a lokalitu chat pod Skálou. Zmonitorované území označí letáčkem s informacemi o…