Kostelečtí strážníci přijali ústní oznámení o rozbitém „zrcadlu“ – dopravním zařízení v ulici Tyršova. Provedeno šetření na místě události, prověřením záznamu MKDS zjištěno motorové vozidlo, které dopravní zařízení poškodilo. Dalším šetřením zjištěn řidič.  Událost dle platné legislativy předána PČR – SDN Rychnov nad Kněžnou k provedení dalších úkonů.

Written by Petr Černohorský