Dne 16. 5. 2019 přijala hlídka MP oznámení o obnaženém muži v centru města. Kostelečtí strážníci ihned vyrazili na místo. Po příjezdu hlídky  bylo zjištěno, že oznámení se zakládá na pravdě. Strážníci seniora, zahalili do termofolie a snažili se zjistit důvod, proč se muž obnažil na veřejném místě. Při rozhovoru s dotyčným hlídka usoudila, že senior spíš potřebuje pomoc z důvodu zdravotních.  Strážníkům se podařilo kontaktovat manželku seniora, která si záhy manžela vyzvedla a odvezla ho svým motorovým vozidlem do místa bydliště.

Written by Petr Černohorský