Dne 24.4.2019 zjištěno nestandardně stojící motorové vozidlo v regulaci řeky Orlice, cca 1m od koryta řeky. Na místě prověřeno, zda z vozidla neunikají provozní kapaliny, vozidlo bez závad. Lustrací zjištěn a kontaktován provozovatel. Tento  po příjezdu na místo zjistil, že vozidlo řádně nezabezpečila a toto samovolně sjelo z přilehlé parkovací plochy.  Za  asistence  MP zajištěno bezpečné vyjetí vozidla na komunikaci.

Written by Petr Černohorský