V průběhu Kostelecké pouti byli strážníci přivoláni obsluhou jedné z atrakcí z důvodu neukázněné ženy, která se i přes  opakované upozornění obsluhy pokoušela vstupovat do  zakázaného prostoru  po  spuštění atrakce čímž závažně ohrožovala své zdraví a život a zdraví a život ostatních. Z toho důvodu byla žena strážníky předvedena služebnu MP, kde byla podrobena orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu s pozitivním výsledkem. Jelikož i nadále žena odmítala spolupracovat byla transportována do protialkoholní záchytné stanice.

Written by Petr Černohorský