Dne 10. 40. 2019 přijala hlídka MP Kostelec nad Orlicí oznámení na neznámý předmět nacházející se u mostního tělesa v řece Orlici. Provedena kontrola na místě. Zde zjištěn textilní pytel na sypké materiály většího rozměru s neznámým obsahem. Kontaktována JPO Kostelec nad Orlicí, která realizovala vytažení předmětu z koryta řeka. Uvnitř nálezu se se nalézalo klestí a listí naplavené řekou. Následně likvidaci nálezu zajistili TS Kostelec nad Orlicí.

Written by Petr Černohorský