Dne 8. 4. 2019 nalezla hlídka MP nezabezpečené osobní motorové vozidlo parkující na veřejném parkovišti. Osobní motorové vozidlo mělo spuštěná  dvě boční okna. Lustrací byla vytěžena majitelka vozidla, která byla strážníky neprodleně vyrozuměna a požádána o zabezpečení vozidla.

Written by Petr Černohorský