Na žádost RZS RK poskytnuta součinnost při zranění muže způsobeného pádem z jízdního kola. Ošetřen v nedaleké ordinaci praktického lékaře a následný transport do nemocnice RK. Převoz a úschova jízdního kola na služebnu MP.

Written by Petr Černohorský